Home Disciplines Orthopedagogie

Orthopedagogie PDF Afdrukken

 

Binnen Viteafit wordt de orthopedagogie aangeboden via Praktijk Canninga (www.praktijkcanninga.nl), door Drs. Cissy Canninga, orthopedagoog-generalist NVO.

 

Wat doet een orthopedagoog?

De pedagogiek is de wetenschap van de ontwikkeling van een kind tot aan zijn volwassenheid. Deze wetenschap bestudeert de opvoeding, de ontwikkelingsfasen, en ook de relatie tussen het kind en zijn omgeving: familieleden, school, vriendjes en vriendinnetjes, etc. Onder pedagogie wordt de praktijk van het opvoeden verstaan. De orthopedagogiek betreft een specialisatie in de pedagogiek die zich richt op de behandeling van kinderen en jeugdigen met een mentale en/of fysieke beperking en kinderen en jeugdigen die zich in een problematische leer- of opvoedingssituatie bevinden. Orthopedagogen richten zich op het verbeteren van de mogelijkheden om deze ontwikkelingsbelemmeringen bij kinderen op te lossen en de levenskwaliteit van kinderen en hun opvoeders te verbeteren.

 

Wanneer kan contact met een orthopedagoog zinvol zijn?

Ouders en leerkrachten willen qua opvoeding en het onderwijs het beste voor het kind, en soms hebben ze daar – door omstandigheden – hulp bij nodig.

Bij Praktijk Canninga denken we graag met u mee! We kunnen, in overleg met u, inschatten wat voor u en uw kind of leerling de juiste hulp of ondersteuning is. Hierna kunnen we deze vaak ook bieden, afgestemd op uw wensen en bekeken vanuit de professionele blik en ervaring van een orthopedagoog.

 

drs. Cissy Canninga

Wie zijn wij?

Praktijk Canninga is opgericht door drs. Cissy Canninga. Zij werkte aanvankelijk in het onderwijs als leerkracht en later als ambulant begeleider. Ze volgde haar studie orthopedagogiek aan de Rijksuniversiteit Leiden (afgerond in 2003). In 2004 startte zij als orthopedagoog haar eigen praktijk (toen nog: Praktijk de Nachtegaal). In 2013 behaalde ze de registratie Orthopedagoog Generalist (Rijksuniversiteit Leiden, PDBO) en heeft zij haar praktijk voortgezet als Praktijk Canninga(2013).

 

Werkwijze

Door onderzoek (diagnostiek) proberen wij te achterhalen wat de sterke en minder sterke kanten zijn van ouders en kinderen en wat daarvan de oorzaak is. Na het onderzoek stellen we een behandelplan of begeleidingsplan voor het kind op en worden adviezen voor de begeleiding van ouders en school gegeven. Tijdens dit proces wordt, naast de ouders, ook de school actief betrokken. Voor ouders en onderwijsgevend personeel geven wij ook training en coaching zodat zij de adviezen met betrekking tot de begeleiding van het kind optimaal kunnen toepassen.

 

Wat kunt u verwachten?

In de praktijk wordt onderzoek gedaan en begeleiding, training en coaching geboden aan kinderen, jongeren en hun ouders, met name op het gebied van autisme, handicapverwerking en opvoeding in het algemeen. Dit doen wij vanuit een kleine, persoonlijke setting en een orthopedagogische achtergrond. Ook scholen en andere onderwijsinstanties hebben inmiddels de weg naar Praktijk Canninga gevonden en maken gebruik van de expertise die hier wordt geboden.

 

Praktische informatie

Mogelijk vergoedt de zorgverzekering (een deel van) de kosten, het gaat dan om de vergoeding van de Orthopedagoog Generalist NVO vanuit de generalistische basis-GGZ (GBGGZ). Raadpleeg hiervoor uw polisvoorwaarden of informeer bij uw zorgverzekering.

Voor meer informatie kunt u een kijkje nemen op de website:

www.praktijkcanninga.nl

U kunt rechtstreeks contact opnemen met Cissy Canninga op telefoonnummer 06-42405075 of via Viteafit 0174-383103

 

......................................Rietdijkstraat 72a 3151 GK Hoek van Holland tel: 0174-383103 Fax: 0174-310910 email:info@viteafit.nl