Home Disciplines Kinderfysiotherapie

Kinderfysiotherapie PDF E-mailadres
Inhoudsopgave
Kinderfysiotherapie
Onderzoek en Behandeling
Contact met derden
ensorische Integratie Therapie
Plagiochephalie

 

De kinderfysiotherapeut heeft na de vierjarige opleiding tot fysiotherapeut een post HBO-opleiding tot kinderfysiotherapeut gevolgd.

Tijdens de opleiding kinderfysiotherapeut werkt de therapeut onder supervisie om het vak te leren. Na de 3- 4 jarige opleiding is men geregistreerd kinderfysiotherapeut.

Kinderfysiotherapie is een specialisatie van fysiotherapie en is gericht op het motorisch functioneren van kinderen. Wij kijken naar de normale motorische ontwikkeling en afwijkingen of vertragingen daarvan.

 

Tevens bepalen wij wat het gevolg is van de motorische beperkingen.

Sinds 1 januari 2006 is het mogelijk via de ‘Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie’ , een cursus door ons behaald, rechtstreeks contact met ons op te nemen voor een screening.

 Dit kan bijvoorbeeld als een leerkracht, sportleraar of ouder/ verzorger motorische problemen signaleert.

Ook kan een kind worden aangemeld na verwijzing van huisarts, consultatiebureau of specialist.

                                                                        


 

Onderzoek en behandeling

Na aanmelding bij onze praktijk wordt het kind ingepland voor onderzoek.

Tijdens het onderzoek bepalen we eerst door middel van een vraaggesprek wat precies de hulpvraag is van het kind, de ouders en eventueel de school. Daarna worden tests bij het kind afgenomen en worden vaardigheden bekeken.

Op deze manier kunnen we zien wat de mogelijkheden van het kind zijn en waar de problemen liggen.

 

 

 

...............

 

 

Aan de hand van de gegevens uit het vraaggesprek en het onderzoek bepalen we of het kind baat kan hebben bij kinderfysiotherapeutische behandeling

 

Zuigelingen kunnen eventueel aan huis behandeld worden. Oudere kinderen worden in de praktijk behandeld. Tijdens de behandeling spelen functionele aspecten een rol.

Het mogelijk dat we bij een sportles, gymles op school, een knutselles

mee te kijken om een zo optimaal mogelijk beeld te krijgen voor behandeling.

Het doel van de behandeling is de motorische ontwikkelingsmogelijkheden van het kind te vergroten. Het streven is dat het kind beter functioneert in zijn fysieke en sociale omgeving.

Bij de behandeling van zuigelingen geven we houdings- hanterings- en speladviezen aan de ouders/ verzorgers mee.

Bij de oudere kinderen oefenen we op allerlei manieren om motorische vaardigheden op een leuke en speelse manier onder de knie te krijgen. Soms willen we dat het kind ook thuis oefent, dan geven we huiswerkoefeningen mee. Dit is vanzelfsprekend afhankelijk van de hulpvraag en de behandeldoelstelling.

De duur van de behandeling is afhankelijk van aard en omvang van de klacht en de hulpvraag.

 


 

Contact met derden.

Tijdens de behandeling willen we, om het kind zo goed mogelijk te kunnen begeleiden, overleggen met de school, het kinderdagverblijf, de peuterspeelzaal, het consultatiebureau of de huisarts, of specialist.

Dit overleg kan via de ouders verlopen maar soms is het handiger om het contact direct te laten verlopen.

Voor dit overleg wordt toestemming gevraagd aan de ouder/ verzorger van het kind.

 

 

 

 

 

Voorbeelden van indicaties voor kinderfysiotherapie bij de baby en peuter.

 

 • motorische ontwikkelings achterstand
 • asymmetrische zuigeling, voorkeurshouding
 • plagiocephalie, brachiocephalie. Indicatie helmtherapie bij plagiocephalie (afplatting van het hoofdje)
 • huilbaby
 • billenschuiver
 • tenenloper
 • cerebrale parese
 • spina bifida
 •  pra- dysmature kind; te vroeg geborene
 • plexus brachialis leasie
 • sensorische integratie problemen
 • neurologische problemen
 • orthopedische problemen

 

Voorbeelden van indicaties voor kinderfysiotherapie bij het jonge kind.

 • motorische ontwikkelings achterstand
 • afwijkend looppatroon
 • mentale retardatie
 • cerebrale parese
 • te lage of hoge spierspanning
 • orthopedische afwijkingen
 • aangeboren afwijkingen die de motoriek beïnvloeden                               
 • ademhalingsproblematiek
 • jeugdreuma
 • fijn motorische problemen
 • sensorische integratie stoornissen
 • neurologische problemen
 • orthopedische problemen
 • angst om te vallen
 • angst om te bewegen
 • asymmetrische ontwikkeling 

 

Voorbeelden van indicaties voor kinderfysiotherapie bij het oudere kind.

 • motorische ontwikkelings achterstand. Bv kinderen die onhandig zijn bij de gymles.
 • Mentale retardatie
 • Cerebrale parese
 • DCD,ADHD, ADD, en pervasieve ontwikkelingsstoornissen
 • Jeugdreuma
 • Ademhalingsproblematiek
 • Problemen met de fijne motoriek
 • Houdingsproblemen
 • hoofdpijn
 • Hersenletsel t.g.v. een ongeval
 • Sensorische integratie problemen.
 • Schrijfproblemen
 • Angst om te bewegen
 • Neurologische problemen
 • Orthopedische problemen

 

 Afspraak.

Indien u klachten heeft waarvan u denkt dat wij u kunnen helpen kunt u ons mailen of bellen.


 

Sensorische Integratie Therapie.

Sensorisch betekent zintuiglijk. Onze zintuigen geven informatie die wij nodig hebben om te kunnen overleven en te kunnen functioneren in het dagelijks leven. De zintuigen ontvangen informatie van zowel binnen als buiten ons lichaam. We zijn in staat om belangrijke en onbelangrijke informatie van elkaar te onderscheiden en we kunnen daardoor de informatie die belangrijk is voor ons is adequaat gebruiken. De zintuigen informeren en helpen ons de hele dag door om doelgerichte en doelbewuste reacties te kunnen geven.

Als we het over zintuigen hebben denken we meestal aan de ogen (visueel), de oren (auditief), de neus (reuk) en mond (smaak) en de huid (tastzin).  Heel belangrijk zijn echter ook onze ‘ verborgen’  zintuigen; het evenwichtsorgaan, het gevoel uit de spieren en gewrichten en het gevoel uit onze inwendige organen. De ontwikkeling van de zintuigen begint al in de baarmoeder.  De zintuigen maken een eigen ontwikkeling door maar werken niet afzonderlijk. Ze beïnvloeden elkaar en zullen uiteindelijk als een geheel moeten functioneren. Bij activiteiten gebruiken we diverse zintuigen tegelijkertijd.

 Zintuiglijke informatie wordt verwerkt door ons zenuwstelsel. Zo weten we steeds wat er in ons lichaam en in de omgeving aan de hand is, en kunnen we daar adequaat op reageren.  Een voorbeeld: als je het stoplicht op groen ziet springen stap je weer op je fiets om door te rijden; je gaat naar de wc als je een volle blaas hebt.

 Iedereen kent zintuiglijke prikkels die rustig maken, of juist actief, of die ervoor zorgen dat wij op essentiële momenten niet in slaap vallen. Ieder mens heeft zijn eigen voorkeur voor het gebruik van zintuiglijke informatie in het regelen van de alertheid bv. Kauwgom kauwen of je aandacht erbij houden.

 

Hoe herken je problemen in de sensorische integratie?

Bij sommige kinderen verloopt de verwerking van informatie die vanuit de zintuigen binnen komt niet zo vanzelfsprekend en soepel als het eigenlijk zou moeten, waardoor allerlei activiteiten in het dagelijks leven moeizaam verlopen. Zij nemen informatie rommelig waar, ervaren sensorische informatie sterker of juist minder sterk dan hun leeftijdsgenootjes. Binnenkomende informatie wordt dan niet goed aan elkaar gekoppeld, waardoor adequaat reageren moeizaam is, zoals:

 Bij problemen met aanraking:

 • raakt steeds van streek tijdens verzorging bv. douchen en tanden poetsen.
 • Vermijdt lopen op blote voeten vooral in zand.
 • Raakt voortdurend bepaalde voorwerpen of mensen aan.
 • Krimpt ineen als hij wordt aangeraakt                                                                            

 Bij problemen met beweging en evenwicht:                                                             

 • wordt angstig als zijn voeten van de grond komen.
 • Is bang voor hoogtes en om te vallen.
 • zoekt beweging op zoals voortdurend rond willen draaien, bewegen of steeds vallen.

 Bij problemen met visuele informatie:

 • snel afgeleid door visuele informatie.                                                     
 • hekel aan fel licht.

Bij problemen met auditieve informatie:

 • hekel aan onverwachte/ harde geluiden zoals brommers, stofzuiger, andere kinderen.
 • houdt handen over de oren om deze te beschermen tegen geluid.
 • snel afgeleid door geluiden in de omgeving.
 • kan niet werken als er achtergrond geluiden zijn.
 • lijkt niet te reageren op geluiden.
 • geniet van vreemde geluiden, maakt graag harde geluiden.

 Bij problemen met smaak en geur:

 • eet alleen voedsel met bepaalde smaken en beperkt zich tot voedsel met een bepaalde structuur/ temperatuur.
 • toont sterke voorkeur voor bepaalde geuren en smaken.
 • kauwt of likt aan niet eetbare voorwerpen.

 

Problemen in de Sensorische Integratie.

 Problemen in de sensorische informatieverwerking komen in allerlei gradaties voor, van heel licht tot zwaar en ze zijn per kind verschillend. Ook kunnen deze problemen voorkomen naast bv. ADHD, stoornis in het autistisch spectrum of spraak/ taal problemen.  Het onvermogen van de kinderen om soepel te kunnen reageren door problemen in de sensorische informatieverwerking is niet door niet willen maar door niet kunnen!


 

Plagiocephalometrie/ Schedelmeting.

 Plagiocephalometrie (PMC) is een betrouwbaar meetinstrument om de mate van scheefheid van het hoofd (oftewel plagiocephalie) van de baby te meten. Dit kan soms nodig zijn voor baby’s met een scheve of afgeplatte schedel (schedelasymmetrie/ plagiocephalie of platte schedel/ brachiocephalie). Door het opmeten van het hoofd kunnen wij de mate van asymmetrie bij uw baby vaststellen en bepalen of verdere (kinderfysiotherapieutische) behandeling  noodzakelijk is.

 Sinds het advies gegeven wordt om jonge baby’s  (i.v.m. de veiligheid) op de rug te laten slapen, is het aantal baby’s met een afplatting van de schedel de laatste jaren aanzienlijk toegenomen. Jonge baby’s kunnen het hoofdje nog niet in het midden houden en zullen dus naar één kant gaan liggen met het hoofdje. Als de baby het hoofdje steeds naar dezelfde kant houdt, ontstaat een voorkeurshouding. Hierdoor kan een afplatting van de schedel ontstaan (plagiocephalie). Als de voorkeurshouding niet te doorbreken is en adviezen niet helpen is kinderfysiotherapeutische behandeling zinvol. Een mogelijkheid om de ernst van de afplatting te meten is de plagiocephalometrie.

 

 Wat is plagiocephalometrie?

schedelmeting

Het is een meetmethode om de mate van scheefheid van het hoofdje vast te stellen.

Met behulp van deze methode kunnen we vaststellen of verder behandeling noodzakelijk is en kan de vooruitgang (of evt. de achteruitgang) door meting vastgelegd worden.

Meestal vinden de metingen 2 tot 3 maal plaats.

Bij aanvang van de kinderfysiotherapie (leeftijd 1-3 maanden), vervolg bij 5 maanden. De metingenworden gedaan om het effect van de behandeling te evalueren en om mogelijke indicatie voor helmredressie vast te stellen.

 

Hoe wordt de meting gedaan?

Het meten wordt gedaan door het aanbrengen van een zacht en warm bandje van thermoplast om het hoofd. Het bandje wordt in enkele minuten hard en is een exacte kopie van de vorm van de schedel. De meting is niet pijnlijk of belastend voor de baby.

 Wanneer is helmredressie geïndiceerd?

Als de metingen boven een bepaalde waarde uitkomen, is er mogelijke indicatie voor helmredressie.  Het helmpje dwingt de schedel weer in de juiste vorm te groeien. De ouders, meestal in overleg met de arts, maken zelf de uiteindelijke keuze. Belangrijk om te weten s, dat de scheefstand van de schedel geen invloed heeft op de groei en ontwikkeling van de hersenen of op de motoriek. Het gaat dus zuiver om een cosmetisch iets.

Wilt u eerst nog meer weten over plagiocephalie neemt u dan gerust contact met ons op. Dat kan via email marjoleinstrikkers@viteafit.nlDit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. . u kunt ook bellen 0174-383103.

Voor het maken van een afspraak heeft u geen verwijzing nodig van uw huisarts of van het consultatiebureau. Wel werken we nauw samen met het condultatiebureau.

 

......................................Rietdijkstraat 72a 3151 GK Hoek van Holland tel: 0174-383103 Fax: 0174-310910 email:info@viteafit.nl